เจอ จ่าย จบ ตรวจพบมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ รับเงินก้อนไว้รักษา
รับเพิ่มอีกเท่า เมื่อเป็นมะเร็งฮิตของผู้ชาย/ของผู้หญิง

เจอ จ่าย จบ ตรวจพบมะเร็งทุกชนิด
ทุกระยะ รับเงินก้อนไว้รักษา
รับเพิ่มอีกเท่า เมื่อเป็นมะเร็งฮิต
ของผู้ชาย/ของผู้หญิง

จุดเด่นของ ประกันมะเร็ง GenCancer

จุดเด่นของ ประกันมะเร็ง
GenCancer

ตรวจพบมะเร็งทุกระยะรับเงินก้อน 5 แสนบาท รับเพิ่มอีกเท่าเมื่อพบมะเร็งฮิตผู้ชาย/ผู้หญิง*

รับเงินช่วยเหลือรายเดือน 10,000 บาท (สูงสุด 6 เดือน)

เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

คนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งคุณก็ยังทำได้หากพ่อ แม่ปู่ย่าตายาย เคยเป็นหลังอายุ 50 ปีขึ้นไป

คำนวณเบี้ยประกัน เพื่อเลือกแผนประกันที่ตรงใจ
หมายเหตุ
- เบี้ยเริ่มต้นที่อายุ 16 ปีบริบูรณ์
- ค่าเบี้ยที่แสดงเป็นค่าเบี้ยโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และแผนความคุ้มครองที่เลือก
รายละเอียดและผลประโยชน์
พบโรคมะเร็งท็อปฮิตของผู้ชาย/ของผู้หญิง* รับเพิ่มอีกเท่า!
การตรวจวินิจฉัยซ้ำ
รับเงินช่วยเหลือรายเดือน 10,000 บาท (สูงสุด 6 เดือน)
ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ
*มะเร็งท็อปฮิตของผู้ชาย และผู้หญิง
สำหรับผู้ชาย
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งปอด
 • มะเร็งตับ
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ตรง มะเร็งลำไส้เล็ก
 • มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งหลอดคอ และมะเร็งช่องปาก เฉพาะที่เกิดขึ้นกับเยื่อบุช่องปาก (ไม่รวมริมฝีปาก ลิ้น เหงือก กราม หรือต่อมน้ำลาย)
สำหรับผู้หญิง
 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งรังไข่
 • มะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งมดลูก
 • มะเร็งกระดูก และข้อ

เลือกชำระด้วยบัตรเครดิตกับ

ธนาคารใดก็ได้ในประเทศไทย

ที่มีสัญลักษณ์ VISA - MASTER CARD

เลือกผ่อนชำระ 0%

3 งวด 4 งวด 6 งวด 12 งวด

หรือ จ่ายรายปี ก็ได้ตามต้องการ

เลือกหักชำระผ่านบัญชีธนาคาร

หรือ บัตรเดบิตอัตโนมัติ

สะดวก ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการจ่ายบิล

ทำไมต้องเจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)

ทำไมต้องเจนเนอราลี่
ประกันภัย (ไทยแลนด์)

ประกันอันดับ 1 จากอิตาลี

ดูแลคุณด้วยบริการมาตรฐานระดับโลก ที่มอบความคุ้มครองมาแล้ว 180 ปี

ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 50 บริษัทที่มีความชาญฉลาดที่สุดในโลกในปี 2558 จากการจัดอันดับ "50 Smartest Companies 2015" ของ MT Technology Review

บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ประเทศไทย) มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องสำรองตามกฏหมาย 597% (เงินทุนสำรองฯ ขั้นต่ำตามการกำหนดของ คปภ. อยู่ที่ 140%) ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ปี 2560

ลูกค้ากว่า 200,000 คนทั่วประเทศ ไว้ใจเลือกประกันสุขภาพเจนเนอราลี่

บริการโทร สอบถาม แนะนำรายละเอียดแพทย์ผู้เชียวชาญ และโรงพยาบาลในเครือข่ายการรักษามะเร็ง สำหรับความคุ้มครองการตรวจวินิจฉัยซ้ำ สอบถามข้อมูลรายละเอียดตลอด 24 ชม. 7 วัน.

เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับแผนประกัน
 1. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีที่รับการวินิจฉัยโรคครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็ง
 2. บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้อีกเท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีที่รับการวินิจฉัยโรคครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งชนิดหรือประเภทที่กำหนด กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นเพศชาย
 3. รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 4. ค่าเบี้ยประกันสุขภาพข้างต้น ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท (ทั้งนี้เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขกรมสรรพากรแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 5. การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
 6. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกัน
 1. กรมธรรม์นี้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบรายปี โดยการชำระเบี้ยประกันภัยจะเป็นแบบแบ่งจ่ายรายงวด โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือก การแบ่งชำระเบี้ยประกันภัยเป็นแบบราย 3 งวด 4 งวด หรือ 6 งวด เท่า ๆ กัน กรณีลูกค้าชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ความคุ้มครองจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรณีลูกค้าขาดการชำระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่เลือก เงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อ 2 การชำระเบี้ยประกันภัย และการให้ความคุ้มครอง
 2. การชำระเบี้ยประกันภัย และการให้ความคุ้มครอง
  1. เบี้ยประกันภัยของงวดแรกต้องชำระทันที และชำระต่อเนื่องกันไปทุกงวดภายในระยะเวลาตามรายงวดที่เลือก
  2. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกตามข้อ 2.1 ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับนับจากวันเริ่มต้นมีผลบังคับของเอกสารแนบท้ายนี้
  3. กรมธรรม์นี้มีระยะเวลาการผ่อนผันการชำระเบี้ย 30 วัน นับจากงวดล่าสุดที่ถึงรอบการชำระเบี้ย โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับสิทธิ์การผ่อนผันการชำระเบี้ยเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  4. หากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยหรือชำระไม่ครบถ้วนตามงวดการชำระ ภายในระยะเวลารายงวดที่เลือก รวมระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 2.3 ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ณ วันสุดท้ายที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตามค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้ว
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเรียกร้องผลประโยชน์ (เฉพาะการสูญเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวร) ก่อนที่จะชำระเบี้ยประกันภัยครบทุกงวด บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยของเดือนที่ค้างชำระอยู่ออกจากผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นที่ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับ จากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยเป็นอันสิ้นสุดความคุ้มครอง
 4. การสิ้นผลบังคับตามกรมธรรม์
  1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามข้อ 2 กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ โดยจะมีผลบังคับจนถึงวันสุดท้ายที่กรมธรรม์ มีผลคุ้มครองตามค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จะบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันเป็นหนังสือให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงวันสุดท้าย ที่กรมธรรม์มีผลบังคับ โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  2. การสิ้นผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยตามเอกสารแนบท้ายนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกการสิ้นผลบังคับข้อตกลงคุ้มครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได้ ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม
ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ประกันมะเร็งออนไลน์

ประกันมะเร็งออนไลน์

ซื้อเองออนไลน์ ง่าย ทันใจ

แผนเยอะกว่า ราคาดีกว่า

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

คุ้มครองทั้งโรคเล็ก โรคร้าย

ลดหย่อนภาษีได้

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต มรดกเงินก้อน

จ่ายสั้น คุ้มครองยาว

ประกันออนไลน์

ประกันออนไลน์

ค้นหาแผนประกันที่เหมาะกับไลฟสไตล์

สมัครออนไลน์ได้ 24 ชม