เปรียบเทียบแผนและเบี้ยประกัน ที่ตรงความต้องการของคุณ

จุดเด่นของประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum

ให้ค่ารักษาหลักล้าน ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง

จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง จากการป่วย โดยไม่จำกัดวงเงิน ในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท / ปี กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
มีค่าห้องสูงสุด 8,000 บาท / วัน* กรณีที่ต้องนอน โรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
ครอบคลุมความคุ้มครองถึงการ รักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยไม่จำกัดวงเงินในแต่ละครั้ง สูงสุด 1 ล้านบาท / ปี
คุ้มครองทั้งโรคเล็ก และโรคร้าย

รายละเอียดและผลประโยชน์ของประกันสุขภาพเหมาจ่าย Gen Health Lump Sum

อายุที่รับประกันภัย: 6 - 65 ปี
(ต่ออายุได้ถึง 69 ปี)
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ **
ยื่นบัตร Care Card ก็เข้ารับการรักษาได้ทันที และ
มีเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำ
กว่า 303 แห่งทั่วประเทศ เช็คเลย
ไม่เคลมมีส่วนลด ส่วนลดเบี้ยประกันภัย ปี
กรมธรรม์ปีแรก 10 % ของค่าเบี้ย
ประกันภัยรายปี และ ปีกรมธรรม์ที่ 2
เป็นต้นไป 15% ของค่าเบี้ยประกันภัยรายปี

หลากหลายวิธีการชำระค่าเบี้ย เลือกได้ตามสะดวก

เลือกชำระด้วยบัตรเครดิตกับ
ธนาคารใดก็ได้ในประเทศไทย
ที่มีสัญลักษณ์ VISA - MASTER CARD
ยินดีรับบัตรทุกธนาคาร
เลือกผ่อนชำระ 0%
3 งวด 4 งวด 6 งวด 12 งวด
หรือ จ่ายรายปี ก็ได้ตามต้องการ
เลือกงวดชำระ ได้ตามใจ
เลือกหักชำระผ่าน บัญชีธนาคาร
หรือ บัตรเดบิตอัตโนมัติ
สะดวก ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการจ่ายบิล
ยินดีรับบัตรเดบิต

ทำไมต้องประกันสุขภาพ Gen Health Lump Sum

เป็นประกันสุขภาพ
แบบเหมาจ่าย ไม่จำกัด
วงเงินต่อครั้ง***
เพียงยื่นบัตร
ไม่ต้องสำรองจ่าย****
เคลมง่าย เคลมไว
ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด 15,000 บาท*****

ทำไมต้องเจนเนอราลี่ ประกันภัย ไทยแลนด์

ประกันอันดับ 1
จากอิตาลี
ลูกค้ากว่า 200,000 คนทั่วประเทศ
ไว้ใจเลือกประกันสุขภาพเจนเนอราลี่
คุ้มครองทั่วโลก สามารถนำบิลกลับมาเบิกได้ (สำหรับ USA คุ้มครองกรณีฉุกเฉินเท่านั้น)

เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับแผนประกัน

 • อายุรับประกันภัย ได้แก่ 6 - 65 ปี และอายุ 66 - 70 ปี กรณีต่ออายุเท่านั้น
 • * แผน 4 สำหรับการรักษาแบบห้องผู้ป่วยปกติ (ค่าห้องที่ระบุในกรมธรรม์รวมถึงค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล)
 • ** เพียงแถลงข้อมูลสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • ***ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่สมัครรับความคุ้มครอง
 • ****เป็นไปตามการพิจารณาของบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เอาประกันภัยทำการสำรองจ่ายกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยหรือข้อมูลการเจ็บป่วยไม่ชัดเจน หรือเข้าข้อยกเว้นของกรมธรรม์
 • *****ค่าเบี้ยประกันสุขภาพข้างต้น ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนจ่ายจริงไม่เกิน 15,000 บาท (ทั้งนี้เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขกรมสรรพากรแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น / ผลประโยชน์การรักษาและการจ่ายผลประโยชน์ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันภัย ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)
 • ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกัน

 1. กรมธรรม์นี้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบรายปี โดยการชำระเบี้ยประกันภัยจะเป็นแบบแบ่งจ่ายรายงวด โดยผู้เอาประกันภัยสามารถเลือก การแบ่งชำระเบี้ยประกันภัยเป็นแบบราย 3 งวด 4 งวด หรือ 6 งวด เท่า ๆ กัน กรณีลูกค้าชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ความคุ้มครองจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรณีลูกค้าขาดการชำระเบี้ยประกันภัยตามงวดที่เลือก เงื่อนไขให้เป็นไปตามข้อ 2 การชำระเบี้ยประกันภัย และการให้ความคุ้มครอง
 2. การชำระเบี้ยประกันภัย และการให้ความคุ้มครอง
  1. เบี้ยประกันภัยของงวดแรกต้องชำระทันที และชำระต่อเนื่องกันไปทุกงวดภายในระยะเวลาตามรายงวดที่เลือก
  2. ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกตามข้อ 2.1 ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่มีผลบังคับ
  3. กรมธรรม์นี้มีระยะเวลาการผ่อนผันการชำระเบี้ย 30 วัน นับจากงวดล่าสุดที่ถึงรอบการชำระเบี้ย โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับสิทธิ์การผ่อนผันการชำระเบี้ยเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  4. หากผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยหรือชำระไม่ครบถ้วนตามงวดการชำระ ภายในระยะเวลารายงวดที่เลือก รวมระยะเวลาผ่อนผันตามข้อ 2.3 ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ ณ วันสุดท้ายที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตามค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้ว
 3. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเรียกร้องผลประโยชน์ (เฉพาะการสูญเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวร) ก่อนที่จะชำระเบี้ยประกันภัยครบทุกงวด บริษัทจะหักเบี้ยประกันภัยของเดือนที่ค้างชำระอยู่ออกจากผลประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นที่ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับ จากนั้นกรมธรรม์ประกันภัยเป็นอันสิ้นสุดความคุ้มครอง
 4. การสิ้นผลบังคับตามกรมธรรม์
  1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามข้อ 2 กรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ โดยจะมีผลบังคับจนถึงวันสุดท้ายที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตามค่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ จะบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันเป็นหนังสือให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงวันสุดท้ายที่กรมธรรม์มีผลบังคับ โดยบริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  2. การสิ้นผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกการสิ้นผลบังคับข้อตกลงคุ้มครองเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งได้ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย คงใช้บังคับตามเดิม

ประกันอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ประกันมะเร็ง

ตรวจเจอ รับเงินก้อนหลักล้าน

เลือกแนวทางการรักษาได้อิสระ

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต มรดกเงินก้อน

จ่ายสั้น คุ้มครองยาว

ประกันออนไลน์

ค้นหาแผนประกันที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์

สมัครออนไลน์ได้ 24 ชม