หน้าหลักการเงิน การลงทุน

ถึงเวลายื่นภาษีแล้ว .. มาเช็คกันหน่อยว่า ประกันแบบไหนที่เอามาลดหย่อนภาษีได้บ้าง

การเงิน การลงทุน

ถึงเวลายื่นภาษีแล้ว .. มาเช็คกันหน่อยว่า ประกันแบบไหนที่เอามาลดหย่อนภาษีได้บ้าง

ฤดูกาลลดหย่อนภาษีเป็นช่วงที่มนุษย์เงินเดือน และคนที่มีรายได้ทุกคน จะต้องวางแผนจัดการ เพื่อเตรียมยื่นภาษีเงินได้ หลายคนต้องคำนวณภาษี ต้องเตรียมตัวขอเอกสารจากธนาคาร เอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อนำมาคำนวณว่า เราจะต้องเสียภาษีเพิ่ม หรือขอเงินภาษีคืนเท่าไหร่ มีแบบประกันอะไรบ้าง ที่จะเอามาเพื่อมาลดหย่อนภาษีได้ มีข้อจำกัดอะไรที่เปลี่ยนไปไหม? เจนเนอราลี่ จะมาสรุปแบบให้เข้าใจง่ายภายใน 5 นาที

ใครต้องยื่นภาษีเงินได้บ้างนะ?

คนที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี หรือเฉลี่ย เดือนละ 10,000 บาทขึ้นไป จะต้องยื่นภาษีเงินได้ แต่การเสียภาษีนั้น แต่ละคนจะเสียภาษีในจำนวนที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับรายได้ และค่าลดหย่อนต่าง ๆ เช่น ซื้อกองทุน LTF, RMF, การซื้อประกันสุขภาพ หรือ ประกันชีวิตต่างๆ ก็สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ โดยค่าใช้จ่ายในกลุ่มนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่นำมาลดหย่อนภาษีแล้วได้ประโยชน์ 2 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนของการออมเงินหรือคุ้มครองชีวิต และใช้สิทธิวางแผนภาษี

ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี และมิติใหม่ของประกันสุขภาพในการลดหย่อนภาษี*

*ทั้งนี้ เงื่อนไข หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด

ค่าเบี้ยประกันชีวิต สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

เบี้ยประกันชีวิตที่ใช้ลดหย่อนภาษี มี 2 ประเภท คือ

1. ประกันชีวิตแบบทั่วไป

ประกันชีวิตทั่วไป (ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป) สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท

2. ประกันชีวิตแบบบำนาญ

สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

ดูแผนประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

เบี้ยประกันสุขภาพของตัวเอง สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด ไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมกับค่าลดหย่อนประกันชีวิตแบบทั่วไปแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับการซื้อประกันภัยให้พ่อแม่ สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่ มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

*นอกจากนี้ ยังสามารถลดหย่อนภาษี สำหรับค่าเลี้ยงดูแลพ่อแม่ที่มีอายุ 60ปีขึ้นไป และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ยังคงมีค่าลดหย่อนภาษีประเภทอื่นๆ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร

ขั้นตอนในการทำประกัน เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี

หากผู้เอาประกันประสงค์จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี สำหรับเบี้ยประกันสุขภาพ จะต้องให้ความยินยอมแก่บริษัทฯในการส่งข้อมูลให้กับสรรพากร โดยสามารถแจ้งมายังบริษัทหรือ กรอกแบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ แล้วส่งกลับมาบริษัทที่รับประกัน ซึ่งปัจจุบันนี้ ลูกค้าทุกรายจะต้องตอบคำถามนี้ตั้งแต่ตอนกรอกใบคำขอตั้งแต่ตอนต้นที่สมัครอยู่แล้ว

สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่า กรมธรรม์ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือ ประกันสุขภาพของเจนเนอราลี่ อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามกับตัวแทนประกันชีวิต หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-022-8222

Subscribe to our newsletter

ติดตามบทความสุขภาพดีดี จาก Gen Health Guru

สอบถามเพิ่มเติม